Behandling af livskriser

I vores psykologklinik behandler vi unge, voksne og par i krise. Vi er et psykologteam med mange års erfaring med mødet med mennesker og terapi og har igennem tiden mødt mange forskellige udtryk for kriser.

Afhængig af krisen art og omfang, er der brug for forskellige indsatser:

– Ved akutte kriser er der brug for ro, tryghed, faktuel viden om hændelsen og ikke mindst viden om de typiske fysiske og psykiske reaktioner som vi mennesker ofte får i sådanne situationer. 

– Ved tab og sorg er der brug for hjertevarme, aktiv lytning, nærvær med betydningsfulde andre og i særdeleshed tid. 

– En eksistentiel krise er en bred term, der bl.a. kan dække over krise i parforholdet, karrierekrise,  midtlivskrise, krise ved at have pådraget sig en kronisk sygdom, ol. Fælles ved disse kriser er, at der enten er behov for eller at der allerede er sket ændringer ved nogle grundlæggende eksistensvilkår i livet. I de eksistentielle kriser er der brug for at møde og anerkende de følelser, der er til stede. Der er brug for at få skabt nogle gode rammer omkring sig, så man kan finde sine ben. Og der er brug for tålmodighed med processen. 

Uanset din krise, vil du hos os blive mødt omsorgfuldt og professionelt. 

Typer af kriser:

  • Tab og sorg
  • Krise ved egen/andres sygdom
  • Livskrise/eksistentiel krise
  • Midtlivskrise
  • Akut krise ved stor belastning
  • Parforholdskrise
  • Skilsmisse
  • Krise på arbejdspladsen
  • Karrierekrise


Kontakt os 

Vi er altid parate til at tage en uforpligtende snak. Enten telefonisk eller over mail.

Ring til os på tlf. 53 790 900 eller send os en mail på info@act-partner.dk.