Parterapi i vores psykologhus i Roskilde

I vores klinik centralt i Roskilde behandler vi par ud fra evidensbaserede psykologiske metoder. Vores primære terapeutiske udgangspunkt i parterapien er Emotionsfokuseret Parterapi, der er den bedst validerede form for parterapi.

Lidt om terapien EFT
Et centralt punkt i terapien er, at vi i fællesskab skal afdække de destruktive mønstre i parforholdet, der skaber afstand, misforståelser, vrede og sorg. De fleste par er fuldt bevidste om, når et mønster er igang. Typisk mærker de træthed, opgivenhed og frustration. Og i terapien kan det komme til udtryk som: "Det er altid her vi ender. Vi kommer ikke videre."

Ofte ligger der en stor længsel efter sin partner bag ved
parforholdets destruktive mønstre.

I terapien ser vi derfor bag mønstret og genfinder den tryghed, som er fuldstændig essentiel for at kærligheden igen kan mærkes og som muliggør at begge partnere tør nærme sig hinanden igen.  

Vi kan bl.a. hjælpe jer med:
 • Kommunikationsproblemer
 • Manglende mening i forholdet
 • Livskriser
 • Utroskab - fysisk og psykisk
 • Partner med psykiske udfordringer
 • Partner med fysiske udfordringer
 • Udvikling af parforholdet
 • Intimitetsproblemer
 • Ven vs. kæreste
 • Ensomhed i forholdet
 • Jalousi


Kontakt os 

Vi er altid parate til at tage en uforpligtende snak. Enten telefonisk eller over mail.

Ring til os på tlf. 53 790 900 eller send os en mail på info@act-partner.dk.

Det livsvigtige parforhold

Kærlighedsrelationen er en enorm vigtig følelsesmæssig relation for mennesker i dag. Vi har langt færre følelsesmæssigt tætte relationer end tidligere. En partner kommer derfor til at skulle opfylde hele vores tilknytningsbehov og relationen bliver afgørende for vores trivsel. Der er evidens for, at et sundt parforhold er livsforlængende. 

Der er derfor helt forståeligt, at det hurtigt opleves farligt, hvis noget i parforholdet mærkes forkert. Frygten for at miste aktiverer lynhurtigt vores urgamle responser: kamp, flugt og frys. Og et par sidder derfor hurtig fast i at responderer på hinanden ud fra disse urgamle og bestemt ikke tryghedsskabende handleformer. 

De daglige konflikter – det er ikke det, det handler om 
Når et par sidder fast i et mønster, så kan det mønster udspille sig på mange forskellige områder i parforholdet. Og man kan fejlagtigt komme til at fokusere meget på at få løst en konflikts indhold.

Det er derfor almindeligt, at par der henvender sig til vores klinik har særlige områder, som de har svært ved at tale om. Det kan både være, at parret oplever at selv de mindste uenigheder i hverdagen fører til store følelser og irritation over for partneren. Og forklarer man det til omverdenen, så virker følelserne ude af proportioner i forhold til indholdet. F.eks. har vi set eksempler på, at et par havde en evig kamp om hvorvidt vinduerne i huset skulle være åbne eller lukkede. 

Andre oplever mere specifikke problemområder som f.eks. økonomien, børn/børnebørn eller delebørn, intimitet eller mangel på samme. 

En overskrift som par sætter på problemerne er ofte “kommunikationsproblemer”. Men hvor vi tror, at kommunikationen skal foregå omkring indholdet af konflikten, så handler det mest af alt om at møde hinanden på det følelsesmæssige niveau. Kan vi møde hinanden åbent, omsorgsfuldt og responsivt i parforholdet, så er uenigheden ikke farlig mere.