Kom i et personlig udviklingsforløb hos psykolog Louise Granby Byriel

I min klinik i Roskilde tilbyder jeg flere variationer af personlige udviklingsforløb:

 1. Et forløb der ene og alene har til hensigt, at gøre et menneske klogere på sig selv.
 2. Egenterapi for psykoterapeuter, sygeplejersker, læger, ergoterapeuter, psykologer og andre, der selv udfører en form for terapeutisk arbejde i dagligdagen.
 3. Et karriererettet udviklingsforløb – både med fokus på dér, hvor man er eller mod en ny karriereretning.

Vi kan alle blive klogere på os selv, men det er ikke en nødvendighed for et godt liv. Motivationen for et personligt udviklingsforløb skal derfor være dybtfølt med en nysgerrighed og undren, der tillader at forløbet tydeliggør og udfolder den man er. 

Helt grundlæggende tager alle udviklingsforløb hos mig udgangspunkt i, at vi er dem, vi er og det i sig selv er godt nok. Udviklingen består derfor ikke i, at vi skal laves om, men derimod i at vi aktivt vælger, dem vi er som Søren Kierkegaard udtrykte det. 

Mit faglige grundlag for at være sparringspartner i disse udviklingsforløb er min psykologfaglig viden, et årti med psykoterapeutiske forløb, to 2-årige uddannelser hvor den ene er i Acceptance & Commitment Therapy (ACT) og den anden er en erhvervspsykologisk uddannelse. Endelig inddrager jeg flittigt eksistentielle temaer fra bl.a. Kierkegaards tænkning og bruger self-compassion og mindfulnessteknikker i det omfang, det giver mening for dig. 

Ring til mig på tlf. 53 790 900 og få en uforpligtende snak eller send en mail til info@act-partner.dk

Jeg kan også hjælpe dig med:
 • Stress
 • Lavt selvværd
 • Livskrise
 • Angst
 • Depression
 • Søvnproblemer
 • Problemer i parforholdet.
 • At være pårørende til en syg.