Psykologen

Mit navn er Louise Granby Byriel. Jeg er gift, har en datter og bor på en gård syd for Roskilde.

Jeg har en kandidatgrad i psykologi og er autoriseret psykolog. Derudover har jeg en 2-årig uddannelse i Acceptance & Commitment Therapy, er uddannet mindfulnessinstruktør, har en 2-årig uddannelse i erhvervspsykologi samt har taget forskellige relevante kurser i parterapi, self-compassion, eksistentiel psykologi og i Feedback Informed Treatment (FIT). Jeg har erfaring med udredning, diagnosticering og behandling fra psykiatrisk praksis og har været selvstændig siden 2015.

Hos mig vil du blive mødt med fuldkommen accept. På den måde får du mulighed for at udtrykke dig frit uden frygt for at blive dømt eller vurderet. Jeg vil også møde dig med respekt. Og endelig vil jeg møde dig med en god blanding af varme og nysgerrighed.

Hos mig kan du føle dig tryg, hørt og velkommen. 

Det er helt almindeligt, at vi mennesker på et tidspunkt kan få glæde af at tale med en psykolog. Når du opsøger mig, skal du vide, at jeg kan have forskellige roller afhængigt af, hvad du har brug for:

– Jeg kan være din behandler, som hjælper dig til at få det psykisk bedre i en kortere periode af dit liv.

– Jeg kan være din livsledsagerske, som følger dig igennem dine op- og nedture og bliver et vidne og en samtalepartner i dit liv.

– Jeg kan være din lærer, der underviser dig i nærvær og mindfulness, i at forstå og rumme dine følelser samt hvordan du typisk indgår i relation til andre.

– Jeg kan være din coach, der hjælper dig til at blive tydelig på dine værdier og hvordan du får dem i spil – både i privatlivet og arbejdslivet. 

Du er altid velkommen til at dele din overvejelser om, hvilken rolle du helst ser jeg har over for dig. Uanset rolle har jeg altid fokus på dig og din trivsel. 

Min ACT baggrund

Jeg har valgt, at Acceptance & Commitment Therapy (ACT) er mit primære udgangspunkt, når jeg møder klienter. Det var et valg jeg traf i 2009. Jeg erfarede, at jeg kunne være mig selv i terapien og – endnu vigtigere – at klienterne kunne være sig selv. I ACT skal man ikke følge en bestemt protokol. Man møder klienten i øjenhøjde og arbejder ud fra det sted, hvor klienten er udfordret.  

I min karriere ligger jeg derfor vægt på at dygtiggøre mig inden for ACT. Se herunder, hvad jeg bl.a. har foretaget mig:

Jeg har taget en 2-årig uddannelse i ACT inkl. fået 60 timers supervision i at bruge ACT i mine konsultationer.

Jeg har deltaget på 3 internationale og 2 nordiske ACT konferencer. 

I 2 år har jeg været bestyrelsesmedlem i det danske ACT Chapter ACBS Denmark, hvor vi bl.a. arrangerede den nordiske ACT konference i 2016. 

Jeg er medlem af den internationale ACT organisation ACBS international og holder mig her opdateret inden for ny forskning, nye redskaber og nye tilgange der kan supplere ACT. 

Og den måske vigtigste faktor er, at jeg siden 2009 målrettet har praktiseret ACT i terapien og vil fortsætte med det, fordi det giver mening. 

Værdigrundlag

Værdighed

Værdighed er fundamentalt for alle relationer, jeg indgår i. Værdighed understreger det faktum, at du har en egen værdi og det skal du mærke hos mig. Når vi behandler hinanden værdigt, anerkender vi hinanden.

Målrettethed

Mål skaber mening og retning. Har du ikke et tydeligt mål i terapien, vil jeg hjælpe dig med at finde det. Det muliggør handling og handling muliggør forandring.

Nysgerrighed

Jeg vil møde dig med nysgerrighed. Både i form af aktiv lytning, undrende spørgsmål og en åbenhed for ny information. Nysgerrighed gør det muligt at tilpasse terapien til dig og dine behov.