Terapi hos ACT Partners psykologer 

Hvad får os mennesker til at trives? Hvad kan være skyld i, at vi ikke trives? Og hvordan kan man gøre noget ved det? Det er de spørgsmål, vi er optaget af i ACT Partner psykologklinik.

Vores terapi bygger på den opfattelse af et menneskeliv altid vil rumme både succes og fiasko, både gode perioder og dårlige perioder.  

Det derfor er helt normalt, at vi mennesker får udfordringer med psyken.

Vores valg af psykoterapeutiske metoder er derfor alle nogen, der peger på det naturlige ved livets både gode og hårde perioder og som har fokus på, hvordan vi kan være i det liv, vi nu engang har. 

Vi bestræber os altid på at vælge den terapeutiske metode, der passer til den problematik og det menneske, vi sidder overfor. Det er altid os som psykologer, der har ansvaret for at finde en tilgang, der passer til de mennesker vi hjælper, hvorfor vi i ACT Partner hele tiden ser det som vores opgave, at holde os opdaterede omkring nye metoder og ny viden.

I terapien kan vi bl.a. hjælpe dig med:
 • Stress
 • Lavt selvværd
 • Livskrise
 • Sorg
 • Forskellige typer af angst
 • Depression
 • Søvnproblemer
 • ADHD
 • Problemer i parforholdet
 • Problemer i familierelationer
 • At være pårørende til en syg

Vores psykoterapeutiske tilgange

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

Vi har valgt ACT, der peger på, at det er normalt at vi mennesker forsøger at undgå indre tilstande som tanker, følelser og kropsfornemmelser. Og at vi kan komme til at sidde fast i undgåelsen, så den går fra at hjælpe os, til at være et problem. 

Emotionsfokuseret terapi (EFT)

Vi har valgt EFT, der peger på, at det er normalt, at vi som mennesker tilpasser vores adfærd i de vigtige relationer – både i familien og i parforholdet. Og den tilpasning kan medføre, at vi får undertrykt vores følelser og ikke lyttet til os selv.

Mindful Self-Compassion (MSC)

Vi har valgt MSC, der peger på, at det er normalt at vi fra tid til anden overmandens af en indre kritiker, der gør det svært at være venlig over for sig selv. Og at det derfor kan føles helt fremmed og næsten svagt, at man skal vise omsorg for sig selv.

Eksistentiel Psykoterapi (af bl.a. Irvin D. Yalom)

Og vi har valgt Eksistentiel Psykoterapi, der peger på at det er normalt at vi mennesker udfordres af livets store temaer som det at have ansvaret for at leve et meningsfuldt liv og det faktum, at vi alle skal dø.