CASE:

Døren står åben til psykologens lokale. Ude på gangen kommer en forpustet kvinde halsende, kigger ind ad døren og spørger psykologen om hun lige kan nå på toilettet inden samtalen starter. ”Selvfølgelig” bliver der svaret. Kvinden skynder sig. Bagefter kommer hun ind hos psykologen, sætter sig i stolen – stadig forpustet. Hun kommer direkte fra arbejde hvor et møde trak ud. Efter samtalen skal hun tilbage på job. Hun kunne lige klemme psykologtiden ind i en ellers pakket kalender.

Psykologen foreslår, at de første 10 minutter af samtalen bruges på at ”lande” i rummet (mindfulness-øvelse) og de sidste 5 minutter bruges på at forberede kvinden på at træde ud i arbejdslivet igen. Indledningsvis protesterer kvinden, da det betyder at hele 15 minutter af samtalens kun 50 minutter bruges på overgange. Hun accepterer dog psykologens anbefaling.

I de første par minutter af mindfulness-øvelsen lægger kvinden mærke til, at tankerne nærmest bombarderer hende. Kroppen dunker også stadig efter den høje puls. Hun fornemmer en masse stemninger – særligt irritation fra det sidste møde på arbejdspladsen. Samtidig med alt dette, forsøger hun at huske, hvad hun gerne ville tale med psykologen om. 5 minutter inde i øvelsen, begynder der at komme mere ro på. Det er lettere at fokusere på vejrtrækningen og tankerne er kommet lidt ned i tempo. Da øvelsen er ovre udbryder kvinden noget forbløffet: ”ej, det var rart”. Hun beskriver, at det er sjældent, at hun lige får taget sig et lille pusterum.

Selv om en mindfulness-øvelse var meningsfuld og lærerig for kvinden i casen, så blev en del tid i samtalen brugt på andet end det, som hun havde forestillet sig. I få tilfælde er der bare ikke flere minutter at give af, hvorfor målet med psykologsamtalerne simpelthen bliver at skabe pusterum, ro og plads til at trække vejret. I langt de fleste tilfælde, så handler det dog om at tilrettelægge dagen således, at der er tid til at gå til psykolog.

 

Hvorfor er det vigtigt at skabe tid til at gå til psykolog?

Effekten af en psykologsamtale kommer langt fra kun inden for den time, hvor du taler med psykologen. Det største udbytte opnås ved at bruge indholdet fra samtalen aktivt i dit liv. Det kræver, at du kan huske det.

Et forvirret sind, hvor tankerne ræser afsted, som i ovennævnte case, vil have svært ved de i forvejen udfordrende øvelser, som trænes med psykologen. Stemninger, tanker og kropslige reaktioner fra tiden inden samtalen vil dominere samtidig med at indholdet simpelthen ikke bliver lagret i andet end korttidshukommelsen, fordi man har manglet fokus.

Prøv derfor at skabe rum – både før og efter din samtale med psykologen. Her kommer derfor nogle konkrete anbefalinger, der kan hjælpe dig med at skabe det nødvendige rum for vejrtrækning og refleksion før og efter din psykologsamtale hos psykolog Louise Granby Byriel i Roskilde.

  • FØR SAMTALEN – forberedelse: Brug minimum 15 minutter til at overveje, hvad du ønsker at drøfte med psykologen. Har du haft hjemmeopgave for, så reflektér over effekten, så du kan fremlægge det i begyndelsen af samtalen.
  • FØR/EFTER SAMTALEN – mindfulness: For langt de fleste klienter, vil det være anvendeligt at træne mindfulness. Det bruges konkret i terapien hos Louise til at kunne skille sig fra sine tanker. Vi er ikke vores tanker, men det kan nogle gange føles sådan, hvorfor vi bl.a. oplever angst. Træn derfor at betragte dine tanker og følelser, så du lærer dem bedre at kende. OBS: Husk høretelefoner, hvis du vil høre en guidet øvelse fra din telefon.
  • FØR/EFTER SAMTALEN – langsom gang: Er du i Roskilde inden samtalen, så lad cyklen eller bilen stå og prioriter i stedet at gå hen til klinikken. Husk så at gå i et roligt tempo. Det kan være lidt mærkeligt til at begynde med, hvis du ikke er vant til at gå langsomt, men man vænner sig til det og efterhånden kan det blive en gave, at kunne slentre lige så langsomt derudaf. Mange går også meget målrettet og har fokus på endemålet, men prøv at give slip på det og læg mærke til, hvad du ser på vejen til klinikken. Vær nærværende med dine omgivelser på en måde, der er behagelig for dig.
  • EFTER SAMTALEN – egenomsorg og refleksion: Nogle gange kan det at have gennemført en terapeutisk samtale føles som om, man lige har været til eksamen. Man kan være helt bombet. Følelserne kan også stadig sidde uden på tøjet. Derfor er det vigtigt at udvise lidt omsorg for sig selv og give sig det nødvendige rum til at få samlet sig igen. For nogle er det hjælpsomt at skrive deres tankerne ned efter psykologsamtalen. Er du i bil, kan du sætte din telefon til at optage, når du taler højt til dig selv. Begge dele hjælper både til at huske indholdet og til at blive tydelig på, hvad man særligt har bidt mærke i. Det kan også være der opstår nogle spørgsmål, som man skal huske at stille psykologen næste gang. Få det noteret, før det bliver glemt.
  • EFTER SAMTALEN – forbered hjemmearbejde: Når du går i terapi hos Louise, vil du ofte opleve at få nogle opgaver, som du skal udføre mellem samtalerne. Brug derfor 5-10 minutter efter en samtale til at planlægge både hvornår og hvordan hjemmearbejdet skal udføres. Mange venter til dagen før psykologsamtalen med at lave hjemmearbejdet, fordi de først husker det, når de tænker på deres kommende psykologsamtale. Det er ikke fordrende for at få implementeret forandringer i sit liv, da man således kan blive afhængig af at forpligte sig over for en anden, når man skal udføre forskellige udfordrende aktiviteter. Sørg derfor for at få det sat i kalenderen på et velvalgt tidspunkt og få telefonen til at sende en påmindelse, så du lærer at forpligte dig over for dig selv.

 

Brug byen til at træne temposkift

Det er generelt en god idé at kunne skifte tempo flere gange i løbet af en almindelig hverdag lige såvel som det er en god idé, at koncentrere sig om at få lavet nogle gode overgange fra én aktivitet til den næste. Når du går til psykolog i Roskilde, kan du bruge byen til at træne disse tempo- og aktivitetsskift.

Psykologklinikken ligger centralt i Roskilde – nemlig på Algade 26, 2.tv. Algade er Roskildes hyggelige gågade med diverse butikker, bagere, cafeer og supermarkeder. Er du derfor i god tid, er der rig mulighed for at handle, få en god kop kaffe og vindueshoppe inden vi mødes.

Derudover tilbyder Roskilde den perfekte kombination af både ro og stimuli og af by og natur. Ofte befinder vi os steder, hvor lydniveauet er ret højt – også selv om vi ikke lægger mærke til det. Et for højt lydniveau stresser kroppen og får derfor betydning for vores trivsel. I Roskilde er aldrig langt hen til et roligt og grønt miljø. Der er adskillige parker – den pæne park med udsigt til havnen ”Byparken” og den større og lidt mindre organiserede park ”Folkets park”. Fra sidstnævnte kan du også gå ind på det store, rolige bibliotek, hvor der er mange muligheder for at finde en siddeplads for sig selv. Har du derimod brug for at blive blæst igennem, så gå en tur på havnen og kig ud over fjorden.

Uanset hvad du vælger, så vær bevidst om dit valg. F.eks.: ”Nu vælger jeg at gå langsomt”. Eller: ”Nu vælger jeg at gå ind i en butik og derfor øger jeg mit tempo”. De aktive valg tillader dig at træne både tempo- og aktivitetsskift, så du har dig selv med i de aktiviteter, du foretager dig.

God fornøjelse!