Få hjælp til stress

Stress som tilstand er blevet en folkesygdom. Det findes hos mennesker i alle aldersgrupper og kan komme af vidt forskellige årsager. Så snart man er i en situation, man ikke kan håndtere, kan det give stress.

I sin grundform er stress en naturlig og god reaktion hos os mennesker, der har sikret vores overlevelse som art. Stressen fortæller os, når vi står overfor belastende omstændigheder, som vi derfor enten skal ændre på eller fjerne os fra. 

At være i en stresset tilstand i kort tid er ikke skadeligt. Det er den langvarige stress der er problematisk. Vi kan derfor godt opleve i korte perioder at hjertet banker lidt hurtigere, at åndedrættet bliver lidt besværet, at vi sover dårligere og andre stresssymptomer. Men foregår det i lange perioder, så er det skadeligt for os.  

 

Behandling af stress

I vores psykologklinik i centrum af Roskilde er vi flere psykologer med erfaring med behandling af stress hos både unge og voksne. I behandlingen er vi optaget af, hvad der her og nu giver stress med henblik på at undersøge, om stressen kan reduceres. 

 

Almene stress symptomer:
 • Indre uro
 • Hjernebanken
 • Hovedpine
 • Mavesmerter
 • Udmattelse
 • Søvnbesvær
 • Ubeslutsomhed
 • Irritabilitet
 • Ængstelighed
 • Bekymringstendens
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Let til tårer

Vores erfaring med stress

Vi har set stress komme til udtryk på mange forskellige måder igennem tiden. Der er den type, der udvikler sig over tid, der kan starte som søvnbesvær, hovedpine eller dårlig vejtrækning og så udvikle sig til noget der minder om et kognitivt kollaps, hvor man husker dårligt, ikke kan overskue noget og er følelsesmæssige tyndslidt. 

Der er også den mere akut opståede stress, der kommer i forbindelse med en voldsom begivenhed og som typisk også vil rumme mange angstsymptomer (f.eks. post traumatisk stress). 

Uanset form skal stress tages alvorligt. Og der skal handles på at begrænse stressorer (det der belaster personen) med det samme. 

Kommer du til os, vil vi derfor indledningsvist være opmærksom på at afdække din situation og undersøge om der er noget, der kan begrænse din stress inden for kort tid. 

At mærke stress er normalt. Det er ikke i sig selv farligt. Det er en hensigtsmæssig reaktion på belastende omstændigheder og vi kan godt være i en stressende situation i et kortere tidsrum uden vi tager skade.

Men når vi ignorerer tegnene, så får vi problemer. Vores krop kan ikke tåle et konstant højt stressniveau. Derfor forsøger den at informere os om problemet undervejs. Fortsætter vi med at ignorere den, kommer de voldsomme reaktioner.

 • “Jeg troede jeg var ved at få et hjertestop”
 • “Pludselig kunne jeg ikke mere, så jeg græd og græd og græd”.
 • “Til sidst kunne jeg slet ikke læse mine mails. Ordene de hoppede rundt.”

I livet vil vi alle møde belastninger fra tid til anden. At holde sig sund handler derfor ikke om at undgå belastninger, men om at håndtere belastningerne på sunde måder. Det kan vi hjælpe dig med. 


Kontakt os 

Vi er altid parate til at tage en uforpligtende snak. Enten telefonisk eller over mail.

Ring til os på tlf. 53 790 900 eller send os en mail på info@act-partner.dk.